3 czerwca 2023

Podsumowanie Figurkowego Karnawału Blogowego, edycja #105 - "CV"!

Maj już za nami, a wraz z nim zakończona #105-a edycja Figurkowego Karnawału Blogowego (dalej: "FKB"), którą tym razem miałem przyjemność i zaszczyt prowadzić.


Temat przewodni FKB nr 105 brzmiał "CV", czyli 105 w liczbach rzymskich, ale także skrót m.in. od Curriculum Vitae (łac. „bieg życia”, „przebieg życia”), określany najczęściej mianem "życiorysu".

Dla osób niemających wcześniej styczności z FKB wspomnę dla porządku, że jest to inicjatywa o charakterze przede wszystkim motywacyjno-integracyjnym rozpoczęta przez Inkuba z bloga Wojna w Miniaturze. Ponadto, na blogu QC pn. Danse Macabre można znaleźć listę dotychczasowych edycji FKB.

Poniżej, w rozwinięciu wpisu, przedstawiam w ramach podsumowania tej edycji FKB prace uczestników (w kolejności chronologicznej), którym bardzo dziękuję za udział, zaangażowanie i twórcze podejście do zaproponowanego tematu (w tym do skrótu "CV")!